HBSC: Health Behaviour in School-aged Children

Welkom op de website over het onderzoek ‘Gezondheid en Welzijn van Scholieren’, de Nederlandse tak van het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC Nederland). Het doel van dit onderzoek is het monitoren en begrijpen van de gezondheid, het gedrag en de sociale omgeving van jongeren. We onderzoeken in hoeverre er hierin veranderingen optreden en maken een vergelijking met jongeren in andere Europese landen.

NIEUW: HBSC-trends in welzijn en middelengebruik 2009/10 – 2021/22:
Nederlandse jongeren vergeleken met internationale leeftijdgenoten

Vergeleken met leeftijdgenoten uit andere landen praten Nederlandse jongeren in 2021/22 nog steeds makkelijk met hun ouders als ze ergens mee zitten. Ook ervaren zij veel steun van hun gezin, vrienden, klasgenoten en leraren. Daarnaast voelt de Nederlandse jeugd zich minder vaak eenzaam dan leeftijdgenoten uit andere landen. Dat schrijven jeugdonderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau in de HBSC-factsheet waarin Nederlandse jongeren op het gebied van welzijn en middelengebruik worden vergeleken met leeftijdgenoten uit andere landen. Toch zijn er ook zorgen, zeker om meisjes.

Informatie voor scholen

Informatie over het HBSC-onderzoek in Nederland.

Informatie voor ouders

Bent u ouder, medewerker op een school, of een jeugdprofessional? U vindt hier informatie die voor u relevant is.

Informatie voor professionals

Hier vindt u informatie over het internationale onderzoek en het gebruik van de Nederlandse data.