Informatie voor

Scholen

Voor het HBSC-onderzoek zijn in 2021 basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs benaderd. Dit gebeurde op basis van een willekeurige steekproef van scholen in heel Nederland. Scholen die besloten aan het onderzoek mee te doen, zijn in het najaar van 2021 bezocht door het onderzoeksteam van HBSC. Hierbij hebben leerlingen van geselecteerde scholen vragenlijsten ingevuld.

Heeft uw school meegedaan aan het onderzoek en heeft u nog vragen over uw deelname? De meeste informatie kunt u nog terugvinden in de informatiefolder voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. U kunt ook contact opnemen met Hilde Brons via m.e.brons@uu.nl of Saskia van Dorsselaer via sdorsselaer@trimbos.nl.

Als u geïnteresseerd bent in de resultaten van het onderzoek van de afgelopen jaren, dan kunt u op de andere delen van deze website meer informatie vinden.

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat de gegevens die wij verzamelen van persoonlijke aard zijn. De onderzoekers zijn gewend om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. We dragen er zorg voor dat de gepubliceerde onderzoeksgegevens nooit herleidbaar zijn tot individuele leerlingen of scholen. Aan leerlingen werd uitdrukkelijk gevraagd om hun naam niet te vermelden op de vragenlijst. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kregen een willekeurige code voor het invullen van de digitale vragenlijst (niet op naam). Leerlingen op de basisschool vulden papieren vragenlijsten in, die na afloop direct in een gesloten enveloppe werden verzameld door de onderzoeksassistent(e). Antwoorden op vragen waren daardoor dus niet zichtbaar voor medescholieren, leerkrachten of ouders. Op die manier bleven de antwoorden anoniem. Voor meer informatie bekijk ons privacy protocol.