Over HBSC

Medewerkers

In het HBSC-Nederland onderzoek wordt samengewerkt door medewerkers van de afdeling Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dr. Gonneke Stevens

Dr. Gonneke Stevens

Projectleider

Gonneke Stevens is de projectleider van HBSC Nederland namens de Universiteit Utrecht. Naast de algehele coördinatie van het HBSC-onderzoek houdt zij zich met name bezig met onderzoek naar de samenhang tussen migratie, sociaal economische status en de (mentale) gezondheid van jongeren.

Drs. Saskia van Dorsselaer

Drs. Saskia van Dorsselaer

Co-projectleider

Saskia van Dorsselaer is namens het Trimbos-instituut de co-projectleider van het HBSC-onderzoek. Ze coördineert de dataverzameling en levert expertise op het gebied van middelengebruik en psychische gezondheid.

Dr. Margreet de Looze

Dr. Margreet de Looze

Medewerker

Margreet de Looze is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de sociale en culturele context van risicogedrag en welzijn.

Dr. Regina van den Eijnden

Dr. Regina van den Eijnden

Medewerker

Regina van den Eijnden is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Haar kernthema is (sociale) media en de invloed daarvan op de psychosociale ontwikkeling van jongeren.

Dr. Karin Monshouwer

Dr. Karin Monshouwer

Medewerker

Karin Monshouwer is lid van het HBSC-team namens het Trimbos-instituut. Ze levert expertise op het gebied van middelengebruik en ondersteunt de samenwerking tussen het HBSC-onderzoek en het zusteronderzoek Peilstationsonderzoek Scholieren.

Prof. Dr. Wilma Vollebergh

Prof. Dr. Wilma Vollebergh

Medewerker

Wilma Vollebergh is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht en is expert op het gebied van middelengebruik, verslaving, en psychische problemen bij jongeren.

Dr. Maartje Boer

Dr. Maartje Boer

Medewerker

Maartje Boer is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op socialemediagebruik van jongeren en mentale gezondheid.

Hilde Brons, MSc

Hilde Brons, MSc

Medewerker

Hilde Brons is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Als promovenda onderzoekt zij de samenhang tussen buurt- en schoolfactoren en mentale gezondheid van jongeren.

Prof. Dr. Tom ter Bogt

Prof. Dr. Tom ter Bogt

Medewerker

Tom ter Bogt is lid van het HBSC-team namens de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt jeugdculturen en muziek en hun samenhang met het gedrag van jongeren.

Dr. Simone de Roos

Dr. Simone de Roos

Medewerker

Simone de Roos is lid van het HBSC-team namens het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze onderzoekt het psychosociaal welzijn van jongeren, in het bijzonder jongeren die opgroeien met een ziek of gehandicapt gezinslid.