Over HBSC

Uitvoering van het onderzoek

Het Trimbos-instituut voerde de dataverzameling van het onderzoek uit, dat plaatsvond in oktober tot en met december 2021 onder leerlingen van groep 8 van de basisschool en het hele voortgezet onderwijs. Scholen werden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek op basis van een willekeurige selectie van Nederlandse scholen. Op middelbare scholen werden vervolgens drie tot vijf klassen geselecteerd en in het basisonderwijs één klas in groep 8. Door deze willekeurige vorm van selectie zijn de deelnemende jongeren een goede afspiegeling van alle Nederlandse jongeren, bijvoorbeeld qua schoolniveau, migratieachtergrond, en provincie. In totaal deden ruim 7000 jongeren mee aan het onderzoek.

Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en anoniem. Nadat een school instemde om mee te doen, kregen ouders informatie over het onderzoek waarvoor hun kind was uitgenodigd. Ouders en leerlingen mochten de deelname altijd weigeren.

Het onderzoek vond plaats tijdens reguliere lestijden van de school, waarbij een onderzoeksassistent(e) aanwezig was om leerlingen informatie te geven over het onderzoek. Leerlingen in het voortgezet onderwijs vulden de vragenlijst daarna digitaal in. Op de basisschool gebeurde dit op papier. De vragenlijsten werden verzameld en verwerkt op het Trimbos-instituut.