Informatie voor

Ouders

Leerlingen uit groep 8 en leerlingen van de middelbare school hebben in het najaar van 2021 in de klas een vragenlijst ingevuld. Ouders van de deelnemende jongeren hebben hierover een brief ontvangen via de school.

Heeft uw kind meegedaan aan het onderzoek en heeft u daarover nog vragen? U kunt dan contact opnemen met Hilde Brons via m.e.brons@uu.nl, of met Saskia van Dorsselaer via sdorsselaer@trimbos.nl.

Als u geïnteresseerd bent in de resultaten van het onderzoek van de afgelopen jaren, dan kunt u op de andere delen van deze website meer informatie vinden.

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat de gegevens die wij verzamelen van persoonlijke aard zijn. De onderzoekers zijn gewend om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. We dragen er zorg voor dat de gepubliceerde onderzoeksgegevens nooit herleidbaar zijn tot individuele leerlingen of scholen. Aan leerlingen werd uitdrukkelijk gevraagd om hun naam niet te vermelden op de vragenlijst. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kregen een willekeurige code voor het invullen van de digitale vragenlijst (niet op naam). Leerlingen op de basisschool vulden papieren vragenlijsten in, die na afloop direct in een gesloten enveloppe werden verzameld door de onderzoeksassistent(e). Antwoorden op vragen waren daardoor dus niet zichtbaar voor medescholieren, leerkrachten of ouders. Op die manier bleven de antwoorden anoniem. Voor meer informatie bekijk ons privacy protocol.

Maakt u zich zorgen om uw kind?

Het HBSC-onderzoek vond anoniem plaats. Wij kunnen dus niet vaststellen welke jongeren hulp nodig hebben voor (gezondheids)problemen. Als u zich zorgen maakt om het gedrag of de emoties van uw kind, kunt u altijd contact zoeken met uw huisarts. U kunt daarnaast advies of hulp vinden via onderstaande pagina’s.

  • Centrum Jeugd en Gezin: voor online informatie over opvoeden en opgroeien en hulp in de buurt.
  • Regelhulp: voor informatie over zorg en zorgvergoedingen in allerlei situaties.

Wilt u met uw kind in gesprek, bijvoorbeeld over alcohol of seksuele ontwikkeling, maar weet u niet hoe? Kijk voor advies op één van de onderstaande pagina’s.

  • Helder opvoeden: voor informatie en tips over omgaan met roken, alcohol, blowen, seks, gamen, voeding, veiligheid, en uitgaansdrugs in het leven van uw kind.
  • Praten met uw kind: voor een gratis online cursus waarin u leert met uw kind te praten over drank en drugs.