Over HBSC

Steekproef HBSC

In 2021 hebben in totaal 1525 basisschoolleerlingen en 5243 middelbare scholieren meegedaan aan het HBSC-onderzoek. De kenmerken van de steekproef komen overeen met de kenmerken van de totale populatie schoolgaande jongeren in Nederland tussen de 11 en de 16 jaar oud. De resultaten van het HBSC-onderzoek zijn daarom representatief voor deze groep. In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de steekproef te vinden.